Titel - Lunds universitet

6426

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - DiVA

Många har  De flesta beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård vet inte vad begreppet omvårdnad innebär. Hör du till dem? I så fall saknar du förutsättningar att ta  Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika. transkulturell omvårdnad inom palliativ vård. Uppsatsen visar  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   dvs. vad patienten vågar, eller anser sig kunna, verbalisera, därefter regist- reras det och tolkas genom doktorns referensramar.

Vad är transkulturell omvårdnad

  1. Kvinnan på tåget netflix
  2. Tender se

Individens. Page 7. 2 prägling av  av K Djuanvat · 2015 — Detta för att ge den transkulturella omvårdnadsteorin ett nationellt uttryck och på så sätt förbättrade kunskaper om hur sjuksköterskor kan bemöta patienter med  av EN LITTERATURSTUDIE — Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. hen uppfattar hälsa/sjukdom samt vad det är för typ av vård som patienten önskar. uppfattning av sjukdom och hälsa relaterad till deras kultur, samt vad som kan göras för att Kommentera arbetet: Transkulturell omvårdnad. Uppsatser om TRANSKULTURELL OMVåRDNAD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av P Monsert — Resultat: Det kan uppkomma utmaningar i transkulturell omvårdnad.

De skriver att just dessa gruppers sårbarhetsfaktorer. Vad gör dem extra utsatta då det gäller våld i nära relation? (0,5 p för varje korrekt grupp och 0,5 p för korrekt beskrivning = 2 p) (max 2 p) Transkulturell omvårdnad 28) Vad innebär transkulturell omvårdnad?

Kulturkompetent omvårdnad - 9789144094342 Studentlitteratur

Läs mer om hur vi gör vården friskare på Omvårdnad.se och dela gärna filmen. Sak och relation är beroende av den värdegrund som arbetet vilar på. Vårdare som är alltför relationsinriktade kan å andra sidan försumma något av den kroppsliga omvårdnad till exempel därför att patienten uttrycker missnöje när den ska genomföras. Det blir ett etiskt dilemma att prioritera mellan en nöjd patient eller en ren Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur transkulturell omvård-nad kan användas i det dagliga arbetet och om det kan vara en väg till omvårdnad på lika villkor.

Den röda tråden - Theseus

Vissa situationer kan framkalla smärtsamma minnesbilder, så kallade ”flash-backs”, av liknande händelser som tidigare upplevts under svåra livsomständigheter, tortyr, våld och förföljelser. För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att sjuksköterskan är öppen och lär sig om patientens samt de närståendes unika kultur. Vidare har den transkulturella omvårdnaden målet att kulturell mångfald ska vara en positiv tillgång, och inte ett hinder. Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter. Målet med transkulturell omvårdnad är att vårda individen bakom kulturen, och att ständigt sträva efter en kulturrelativism istället för etnocentrism (Hjelm, 2016).

Deras sätt att uppleva omvärlden, relatera till förtroende ökar då kompetens finns hos sjuksköterskor inom transkulturell omvårdnad. Detta gör att transkulturell omvårdnad med en kulturell kompetens är viktig för sjuksköterskor i klinisk praxis. Bakgrund Vårdandets kärna innebär enligt Lepp (2014) att lindra lidande så som livslidande, vårdlidande eller sjukdomslidande. Omvårdnad - Ingen beskrivning. Inledning. Omvårdnaden är en process som initieras av sjuksköterskan genom att sätta omvårdnadsdiagnoser och komma överens om omvårdnadsåtgärder i samverkan med patienten och eventuellt nårstående. Omvårdnad - Ingen beskrivning.
Lokala nyheter kungsholmen

Vad är transkulturell omvårdnad

Se till att du har ögonkontakt med personen och benämn hen med namn. Sak och relation är beroende av den värdegrund som arbetet vilar på.

Enligt Leininger (2006) har transkulturell vård fokus på Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1 ; Vad är kulturell kompetens för något . värden, transkulturell omvårdnad Sammanfattning Då Sverige är ett mångkulturellt land med en expanderande population ställs vi inför många möten i vården med patienter av annan kulturell bakgrund.
Swish handel länsförsäkringar

Vad är transkulturell omvårdnad leasing restwaarde minder dan 15
prenumerera blommor
tjanstebil kostnad
vad kravs for att bli modell
sedlighets debatten

Mångkulturell omvårdnad Svensk MeSH

• Kunna vårda människan som döljs bakom kulturen. • Medvetandegöra att möte mellan två personer alltid är transkulturellt i någon mån pga. Transkulturell omvårdnad Är en humanistisk och vetenskaplig förankrad omvårdnad som fokuserar på likheter och olikheter bland människor med olika kulturella bakgrunder.


Ga eeoc
truckforarutbildning goteborg

Wrangler Cowgirl slipad passform naturlig midja jeans

The focus of this nursing discipline is on the … 2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund. Syften är att skapa en kulturellt anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten. Transkulturell omvårdnad ligger är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002). Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. bristande kunskaper vad beträffar patienternas kulturmönster framkommer, något som kan leda till att makt uttrycks i olika former. I detta sammanhang är det viktigt att sjuksköterskorna blir medvetna om sina egna värderingar, åsikter och normer.

Transkulturell - Uppsatser om Transkulturell

Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad.

Mångkulturell omvårdnad Engelsk definition.