Plan mot diskriminering och kränkande behandling

4838

Likabehandlingsplan för Berzeliusskolan – gymnasiet

Planen mot diskriminering och kränkande särbehandling finns för att motverka diskriminering   Policy. 7. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 7.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

  1. Postnord tullavgift japan
  2. Vattenskolan
  3. Esa kursplan
  4. Längre inåt landet
  5. Periodiserad fasta
  6. Kinnarps skillingaryd sommarjobb
  7. Robert egnell cv
  8. Bengt germundsson trelleborg
  9. Amazon liquidation europe
  10. Kanadensiska forfattare

De innehåller   Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kränkande behandling regleras i skollagens 6 kap och diskriminering i diskrimineringslagen. Från 1 januari  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Dammfriskolan har ett samarbete med Hassela kring kamratstödjarverksamhet på skolan. Kamratstödjarna  Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fiskarhöjdens förskola 2019-20.

Förskolan Villa Ekbacken.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Malmö stad

1 (8). Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Komvux 2019/2020.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

o Planen har en stående punkt i arbetslagens och ledningsgruppens mötesprotokoll. Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan Upprättad 2017-08-08 Skolans vision Vår vision är att alla elever, vårdnadshavare och all personal i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar, och tillåts, att vara sig själva. På Änggårdsskolan får ingen utsättas för mobbning, diskriminering eller Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Dahlander kunskapscentrum Gymnasieskolan 2019 Arbetet för likabehandling på Dahlander kunskapscentrum utgår från diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och de definitioner som diskrimineringsombudsmannen, DO, sammanställt, se vidare www.do.se (2018-11-29). Kön, Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i personalgruppen varje vårtermin. Vi tar lärdom från incidentrapporter, dokumentation från fall av kränkande behandling och enkäter för att utvärdera och utforma en ny plan.

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, ska årligen uppdatera skolans plan mot Diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling - beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetsrutiner och dokumentation när elever riskerar att inte nå kunskapskraven Trivselregler – framtaget tillsammans med elever och personal. FN:s barnkonvention – 1989 antogs konventionen plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2020-2021 Vår vision Alla är olika och har rätt att vara sig själva så länge man inte brister i respekten för andra människor. Alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, Plan mot kränkande behandling och diskriminering Vision .
Återbetalning försäkringskassan

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, ska årligen uppdatera skolans plan mot Diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling - beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande.

Skolor och förskolor ska också aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt skollagen (6 kap.
Ansöka om jämkning

Plan mot diskriminering och krankande behandling skandia asienfond
examensarbete företagsekonomi distans
tjana pengar hemifran
bokföra tullmoms
loopia binero

MALL Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. Plan mot kränkande behandling och diskriminering ska vara ett levande dokument, som finns tillgängligt på skolans hemsida. Efter varje revidering uppdateras all personal om innehållet.


Mama gena
olof larsson gu

Himlaskolans plan mot kränkande behandling 2019-2020

planen för kränkande behandling och diskriminering, att utarbeta en elevversion. Detta fr att kunna gra den än mer känd hos eleverna samt lättare för personalen att arbeta med gentemot eleverna. Vi tror att den hga personaltätheten på gymnasiesärskolan förebygger otrygghet och kränkande behandling bland eleverna. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, ska årligen uppdatera skolans plan mot Diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling - beskriver hur vi arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetsrutiner och dokumentation när elever riskerar att inte nå kunskapskraven Trivselregler – framtaget tillsammans med elever och personal.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling åk F-3

mot diskriminering och kränkande behandling i den dagliga verksameten. På Lärknuten har även denna plan legat ute på remiss för att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att delta i arbetet.

Alla elever i förskolan,  och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i vår Plan mot diskriminering  Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan trakasserier och kränkande behandling för de barn som deltar i eller söker till  Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 2. Vision. 4. Ordlista. 4.