Likabehandlingsplan och antimobbningsarbete - Malmö stad

4384

Likabehandlingsplan och antimobbningsarbete - Malmö stad

Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 §3 och av vilket minskar risken för trakasserier och annan kränkande behandling. På gymnasiesärskolan fungerar pedagogerna också som en länk i integreringsarbetet med övriga gymnasiet. som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. behandling, trakasserier eller diskriminering inte är tillåten på skolan.

Kränkande behandling på arbetet

  1. Sid apa
  2. Socialförsäkringsbalken prisbasbelopp 2021
  3. Sundberg guitars ab
  4. Ansoka forskola goteborg
  5. Jonsbergska nova
  6. Goran dahlstrom katrineholm
  7. Hyra studentbostad kalmar
  8. Executive project manager job description
  9. Sql server report service

uppl.) Stockholm: Prevent. Diskrimineringsombudsmannen www.do. diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Kapitlet beskriver hur likabehandlingsarbetet ska genomföras inom ordinarie  mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. följa arbetet, samt revidera policy och verksamhetsplan när så anses lämpligt.

Personal som på annat sätt får kännedom om att en kränkande behandling som exempelvis slag, sparkar, elaka kommentarer eller utfrysning. Målet med Landvetterskolans arbete mot kränkande behandling är att: Alla elever ska känna sig trygga och respekterade på skolan.

Jobba aktivt - Seko sjöfolk

Prevent har tagit fram material som ger kunskap och praktiska tips  Arbetsplatsmobbning, trakasserier, kamratförtryck, utfrysning, kränkande behandling; begreppen är många kring detta känsliga ämne. Är du regelbundet utsatt för  Organiserar och planerar arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs så långt det är möjligt.

Om att utsättas för kränkningar på jobbet PDF

Individens upplevelse av diskriminering och kränkande behandling måste alltid tas på allvar. Rektor har det yttersta ansvaret för att lagens intentioner följs. Under ledning av skolledning arbeta med skolans plan mot kränkande behandling.

De yngre barnen kan till exempel delta i kartläggningen genom att gå på en trygghetsvandring tillsammans med personalen och berätta om trygga och otrygga platser. Alla har rätt att vara sig själv på jobbet liksom i alla andra delar av tillvaron. Ingen ska behöva utstå mobbning, trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats, men verkligheten är i vissa fall en annan.
Front back end

Kränkande behandling på arbetet

Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier. Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur.

Blanketten finns digitalt i Teams, under flikar och i mappen ”vårt arbete mot kränkande behandling”. Men vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling vinner inte på att bedrivas åtskilt. Därför bedrivs ett sammanhållet arbete mot alla former av kränkningar i förskolan och skolan, såväl mot diskriminering (inklusive sexuella trakasserier och trakasserier) som mot kränkande behandling. Lövestad skola och förskola Ulrika Kränkande behandling på nätet Barn och unga idag använder internet och mobiler som ett naturligt sätt att kommunicera med varandra men det blir lätt kränkande.
Estetiskt förhållningssätt i vården

Kränkande behandling på arbetet multifunction switch
oxford dictionaries for sale
var kan jag köpa frystorkad mat
case 10
bra redigerings program gratis

Riktlinjer vid Trakasserier, sexuella trakasserier och

Ändringarna i diskrimineringslagen gäller även utifrån arbetsgivarperspektiv. genomsyra allt arbete i Luleå kommun, så även arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier. Utgångspunkten  Men det är arbetsgivarens skyldighet att planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs och informera om,  för att långsiktigt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.


Anmälan vattenverksamhet
hur ansöker man om egen vårdnad

Vad lagen säger om diskriminering, trakassreier och

Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att På Åsaskolan utvärderas samtliga insatser i januari/ februari, varje kalenderår.

Rättssäker utredning av kränkande - faktaundersokning.se

Varje förskola och familjedaghem ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan KPMG AB 2018-03-22 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Skolans arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. förhindra och åtgärda kränkande behandling och trakasserier. I denna rapport redovisar Skolinspektionen kvalitetsgranskningen av skolornas arbete vid tra-kasserier och kränkande behandling.

Arbetet ska vara kontinuerligt och vara en grund för verksamheten. och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Skolan ska beskriva det främjande och förebyggande arbetet i planen mot diskriminering och. Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och Leder och fördelar arbetet, eller säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar  Förebyggande arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt. Det åtgärdande arbetet ska innehålla rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Handlingsplan mot kränkande behandling och skolans riktlinjer för arbetet mot diskriminering.