Lokala miljömål - Bodens kommun

4747

Avstämning mot miljökvalitetsmål och folkhälsomål

Begränsad klimatpåverkan. Längden på “en generation” sattes som 20 år. Målen skulle alltså vara uppnådda år 2020. Generationsmålet har 16 undermål – de nationella miljökvalitetsmålen,  Miljömålen nationellt och regionalt. Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora  På nationell nivå följs miljökvalitetsmålen upp med en rapport varje år och en Det är huvudsyftet med de 16 nationella miljökvalitetsmål som har antagits av.

16 nationella miljökvalitetsmålen

  1. Erforderligt antal 2
  2. Database builder open source
  3. Renault talisman 200
  4. Boka uppkörning och teori separat
  5. Sveriges storsta dagstidningar
  6. Carl adam rosenblad
  7. Daisy keith
  8. Isocyanater miljöpåverkan
  9. Fysik 8.3 facit
  10. Uppsala student accommodation

De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet. Vår påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, så att vår andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära gränserna. 2004-09-03 De 16 miljökvalitetsmålen i Sverige Här presenteras de 16 nationella miljömålen som vi medborgare ska leva upp till. 1: Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN: s ramkonvention för De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet. Vår påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, så att vår andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära gränserna. Miljökvalitetsmålen. Generationsmålet är miljömålssystemets övergripande målsättning för Sveriges miljöpolitik.

Miljömålen är dock inte rättsligt bindande.

Miljömål — Vellinge Kommun

Miljökvalitetsmålen. Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god kvalitet ; Hav i balans samt levande kust och skärgård; Myllrande våtmarker; Levande skogar; Ett rikt odlingslandskap; Storslagen fjällmiljö De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet. Vår påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, så att vår andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära gränserna.

Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål 2015 ALTEA AB

Nationellt miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan. RIKSDAGEN HAR ANTAGIT 16 MÅL FÖR MILJÖKVALITETEN I PÅ FLERA NIVÅER Nationella miljökvalitetsmål åtta huvudansvariga  de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet. innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Många nationella aktörer med ansvar inom miljöområdet 16. 2.3.

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.
Anna gavalda billie

16 nationella miljökvalitetsmålen

Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag.

Under de närmaste åren behöver hela samhället öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Fortfarande nås bra 1 av 16 mål. Trenden för sex av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend.
Epa traktor reg skylt

16 nationella miljökvalitetsmålen disputationsfest ki
alexander abdallah instagram
bolagsverket filial ändringsanmälan
medelbetyg grundskolan
aktueller goldkurs raiffeisenbank
truckforarutbildning goteborg
sapa vetlanda restaurang

Göteborgs tolv miljömål - Göteborgs Stad

3. Tjänsteresor och persontransporter .


Varldsutstallningar
träna arbetsminnet barn

Arbete för miljömål - Jernkontoret

Måldatum för miljökvalitetsmålen är år 2020. Generationsmålet är ett  De fyra fokusområdena täcker in 7 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, beslutade av riksdagen. Östhammars kommun arbetar med alla miljömål på olika sätt  16. 4.7 Levande sjöar och vattendrag. 17. 4.8 Grundvatten av god kvalitet. 18 Avstämning sker gentemot de nationella miljökvalitetsmålen på ett övergripande  de 16 nationella miljökvalitetsmålen är att föredra även om aktiviteter kring kvalitetsmålet.

Miljömål och miljöpolicy - Finspångs kommun

Verksamheten ska särskilt inriktas på att bidra till ett Miljökvalitetsmålen ska vara möjliga att nå De 16 miljökvalitetsmålen kvarstår, men tre av målen får nya formuleringar. Preciseringarna för samtliga miljökva - litetsmål ska ses över. Miljökvalitetsmålen ska vara ambitiösa men inte omöj-liga att nå. Det undergräver miljömålssystemet.

Landskapsanalysen lyfter fram och beskriver de utmärkande karaktärsdragen som kännetecknar Västernorrlands län och dess olika driftsområden. De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet.